SGMJV-04ADA21 Động cơ Servo Yaskawa chính hãng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
Số sản phẩm: SGMJV-04ADA21
Mô tả: SGMJV-04ADA21 là Động cơ-AC Servo do Yaskawa sản xuất
Loại động cơ Servomotor: SGMJV Sigma V Quán tính giữa
Phê duyệt: UL, CE, cUL
Phanh được công nhận : Không có
Nhãn hiệu: Yaskawa
Mô-men xoắn không đổi (Lb-In): 11,23
Mô-men xoắn không đổi (Nm): 1,27
Mô-men xoắn không đổi (Oz-In): 179,8
Độ phân giải bit mã hóa: 20 BIT
Loại mã hóa:H tăng dần x W x D: 5.06 in x 2.36 in x 2.87 in
Inertia:Xếp hạng IP trung bình : IP65
kW: 0.4 KiloWatts
Tốc độ tối đa: 6.000 vòng / phút
Loại lắp:
Mô-men xoắn đỉnh gắn mặt bích (Lb-In): 39.475
Mô-men xoắn cực đại (Nm): 4,46
Mô-men xoắn cực đại (Oz-In): 631,6
Tốc độ định mức: 3.000 vòng / phút 
☘️Công ty Hoàng Anh Phương chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện tại Việt Nam
Hàng hóa đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành như sau: 
- Hàng chính hãng 
- Mới 100% 
- Bảo hành 12 tháng 
- Chế độ đổi trả hàng theo quy tắc 1:1 
- Giá thành cạnh tranh trên thị trường 
- Hậu mãi sau mua hấp dẫn 
- Tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh chóng 
- chuyên nghiệp 
- Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốcSGDM-01ADA SGMAH-01AAA4C
SGDM-02ADA SGMAH-02AAA41
SGDM-02ADA SGMAH-02AAA4C
SGDM-04ADA SGMAH-04AAA41
SGDM-04ADA SGMAH-04AAA41
SGDM-08ADA SGMAH-08AAA41
SGDM-08ADA SGMAH-08AAA41
SGDM-10ADA SGMSH-10ACA61
SGDM-1DA SGMSH-1CA61
SGDM-20ADA SGMSH-20ACA61
SGDM-30ADA SGMSH-30ACA61
SGDM-40ADA SGMSH-40ACA61
SGDM-50ADA SGMSH-50ACA61
SGDM-0DA SGMGH-0CA61
SGDM-10ADA SGMGH-09ACA61
SGDM-10ADA SGMGH-09ACA6C
SGDM-1DA SGMGH-13ACA61
SGDM-1DA SGMGH-13ACA6C
SGDM-20ADA SGMGH-20ACA61
SGDM-20ADA SGMGH-20ACA6C
SGDM-30ADA SGMGH-30ACA61
SGDM-30ADA SGMGH-30ACA6C
SGDM-50ADA SGMGH-0CA61
SGDM-50ADA SGMGH-0CA61
SGDM-60ADA SGMGH-0CA61
SGDM-60ADA SGMGH-0CA61
SGDM-7DA, SGMGH-0CA61,
SGDM-7DA, SGMGH-0CA61,
SGDM-1ADA, SGMGH-0CA61,
SGDM-1ADA, SGMGH-0CA61,
SGDM-1EADA SGMGH-0CA61
SGDM-1EADA SGMGH-0CA61

SGDL-04AP SGML-04AF14
SGDL-08AP SGML-08AF14
SGMGH-7Ca6c
? sgmbh-2bdca61 + sgdm-2bde
SGMGH-09ACA61 + SGDM-10ADA ?? SGDH-10AESGMGH-09ACA6C
SGDM-50ADA SGDM-20ADA SGMGH-44ACA6 1 SGMGH-44ACA6c
SGMGH-30ACA6C SGDM-40ADA
SGMGH-30ACA61 SGDM-30ADA SGMGH-5CA6C
SGMGH-20ACA6C SGMGH-20ACA61
SGDM-7DA + SGMGH-7C61 SGMGH-7CA61 SGMGH-7Ca6c
? SGDM-7DA + SGMGH-7C6c SGMGH-30ACA61 + SGDM-30ADA
SGMGH-30ACa6c + SGDM-30ADA SGMGH-30ACA6c + SGDM-30ADA
SGMGH-20ACA61 + SGDM-20ADA ??? SGMGH-20ACA6C + SGDM-20ADA
SGMGH-5CA61 + SGDM-60ADA ??? SGMGH-09ACA6C + SGMGH-09ACA61 + SGDM-10ADA
SGDM-1EADA (15KW) SGMGH-1EACA61 (15KW)
SGDM-1DA ?? SGDM-50ADA? SGDM-1DA
SGMGH-1AACA61 () + SGDM-1AADA?
SGMAH-01AAA41 SGDM-01ADA SGMAH-02AAA41 SGDM-02ADA SGMAH-04AAA41 SGDM-04ADA
SGMAH-08AAA41 SGDM-08ADA SGMAH-04AAA4C SGDM-04ADA SGMAH-08AAA4C SGDM-08ADA
SGMGH-0CA61 SGDM-0DA SGMGH-09ACA61 SGDM-10ADA SGMGH-13ACA61
SGDM-1DA
SGMGH-20ACA61 SGDM-20ADA SGMGH-30ACA61 SGDM-30ADA SGMGH-44ACA61
SGDM-50ADA ??
SGMGH-5CA61 SGDM-60ADA SGMGH-7CA61 SGDM-7
SGM-04A312; SGM-02A314; SGM-02B312; SGM-02A312; SGM-02VGNK11; SGM-02A3SU12; SGM-02A3YH11;
SGM-A3BW128; SGM-02B314B; SGM-02AWG22; SGM-02AW12D; SGM-04AW14;
SGM-A38W12B; SGM-04AW12; SGM-02VGNK11; SGM-08A3G36; SGM-08A312; SGM-08A31; SGM-02AWNS11;
SGM-04A314; SGM-04AS14; SGM-02A3YB11; SGM-04A314C; SGM-04A314B; SGM-04A314C; SGMG-06A2BBB;
SGMG-1AA2A; SGMG-20A2AAB; SGMG-20A2A; SGMAS-04A2A21; SGMAH-Q1AAF41; SGMPH-01AAA41;
SGMPH-01A1A21; SGMP-01U314M; SGMP-02U314M; SGMAH-02BAA21USASEM-02AE2; USAREM-01DN2X;
USAREM-07AF111; USAREM-07CE2; USAREM-07AE2K; USAFED-02DA1; SGMP-08AWYR42; SGMP-08A314;
SGM-01A3T012; SGM-01A312C; SGM-A3A314; SGMAH-01A1A41; SGMAH-02AAA41; SGM-02GNK23; SGM-02AGSUX;
SGMAH-04AAA41; SGM-02A3SU12; R02MAK0E; R01SAK0E; USASEM-02AE2; USAREM-01BF2KB; USAFED-09KN52;
USAREM-02C; SGMPH-081A21; SGMPH-08AAA41; SGMPH-11A41; SGM-08A31; SGM-08A314; SGM-08AWFJ73;
SGM-04AWYH61; SGM-01U314M; SGM-02B314B; SGMG-90A2W-TW11; USAGED-09A22K; SGM-04AWFJ32;
SGMP-04AWYR32; SGMP-01AWYR22; SGM-01AWSU12; SGMP-04AWYR31; SGMP-04AWYR62; SGM-04AWYR13;
SGMP-02W3026; SGM-08AWFJ41; SGMGH-03ACB21; SGMPH-1AA21; SGMPH-11A-YR11; USAPEM-07YR23;
SGM-01U3B4L; SGM-08A314S; SGMAH-A3A1A4S; SGMAH-02A1A4C; SGMAH-01A2A41; SGMAH-A6AAA21;
SGM-02VGNK13; SGMAS-ACA2C; SGMAS-01ACA2C; SGMAS-02ACA21; SGMG-09A2A; SGME-01AF14; SGM-01A314;
SGMAH-01BAA4C
100W SGMJV-01AAA61 | SGDV-R90A11A | SGDV-R90A01A
100W SGMJV-01AAA6C | SGDV-R90A11A
200W SGMJV-02AAA61 | SGDV-1R6A11A | SGDV-1R6A01A
200W SGMJV-02AAA6C | SGDV-1R6A11A
400W SGMJV-04AAA61 | SGDV-2R8A11A | SGDV-2R8A01A
400W SGMJV-04AAA6C | SGDV-2R8A11A
750W SGMJV-08AAA61 | SGDV-5R11A | SGDV-5R01A
750W SGMJV-08AAA6C | SGDV-5R11A
850W SGMGV-09ADA61 | SGDV-7R6A11A | SGDV-7R6A01A
850W SGMGV-09ADA6C | SGDV-7R6A11A
1,3KW SGMGV-13ADA61 | SGDV-120A11A | SGDV-120A01A
1,3KW SGMGV-13ADA6C | SGDV-120A11A
2KW SGMGV-20ADA61 | SGDV-180A11A | SGDV-180A01A
2KW SGMGV-20ADA6C | SGDV-180A11A
3KW SGMGV-30ADA61 | SGDV-200A11A | SGDV-200A01A
3KW SGMGV-30ADA6C | SGDV-200A11A
4.4KW SGMGV-44ADA61 | SGDV-330A11A | SGDV-330A01A
4.4KW SGMGV-44ADA6C | SGDV-330A11A
5.5KW SGMGV-5DA61 | SGDV-470A11A | SGDV-470A01A
5.5KW SGMGV-5DA6C | SGDV-470A11A
7,5KW SGMGV-7DA61 | SGDV-550A11A | SGDV-550A01A
7,5KWSGMGV-7DA6C + SGDV-550A11A
11KW SGMGV-1AADA61 + SGDV-590A11A / SGDV-590A01A
11KWSGMGV-1AADA6C + SGDV-590A11A
15KW SGMGV-1EADA61 + SGDV-780A11A / SGDV-780A01A
15KW SGMGV-1EADA6C + SGDV-780A11A
SGMJV-04ADD6S
SGMAV-ADA61 + SGDV-R70A01A / B (50W)
SGMAV-01ADA61 + SGDV-R90A01A / B (100W)
SGMAV-C2ADA61 + SGDV-1R6A01A / B (150W)
SGMAV-02ADA61 + SGDV-1R6A01A / B (200W)
SGMAV-04ADA61 + SGDV-2R8A01A / B (400W)
SGMAV-06ADA61 + SGDV-5R01A / B (550W)
SGMAV-08ADA61 + SGDV-5R01A / B (750W)
SGMAV-10ADA61 + SGDV-120A01A (1.0kW)


100W SGMAH-01AAA41 + SGDM-01ADA
100W SGMAH-01AAA4C + SGDM-01ADA
200w SGMAH-02AAA41 + SGDM-02ADA
200W SGMAH-02AAA4C + SGDM-02ADA
400W SGMAH-04AAA41 + SGDM-04ADA
400W SGMAH-04AAA4C + SGDM-04ADA
750w SGMAH-08AAA41 + SGDM-08ADA
750W SGMAH-08AAA4C + SGDM-08ADA
SGMGH (1500RPM)

450 SGMGH-0CA61 + SGDM-0DA
450WSGMGH-0CA6C + SGDM-0DA
850W SGMGH-09ACA61 + SGDM-10ADA
850WSGMGH-09ACA6C + SGDM-10ADA
1,3KW SGMGH-13ACA61 + SGDM-1DA
1,3KW SGMGH-13ACA6C + SGDM-1DA
2KW SGMGH-20ACA61 + SGDM-20ADA
2KW SGMGH-20ACA6C + SGDM-20ADA
☘️Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay☘️ :
CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG
-VP: Số 15, đường E, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Tel: 0931 202 712 (Ms Ngân)
Zalo: 0931 202 712
Email1: hoanganhphuong011@gmail.com
Email2: hoanganhphuongvietnam@gmail.com 
Website: https://codientucongnghiep.blogspot.com/
#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot#Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien #Module #Thangtu #Xylanh #Vandientu #Cambien #Camera #Bientan #Manhinh #Servo #Driver #cable #HMI #Value #khoidongtu # safetyrelay #bomahoavongquay #PLC #timer #thietbisoiquang #daudodiencuc #EtherCat
Mitsubishi, Beckhoff, Omron, SMC, Festo, Takex, Panasonic, ABB, CKD, Parker, Koyo, Norgren, Keyence, Fuji, LS, Toshiba, Idec, Siemens, Sino, Axe, Hanyoung, Chint, Tamagawa, Togami, Optex, CNC, Honeywell, Balluff, Baumer, Sunx, Sick, Lenze, Leuze, Yaskawa, Pro-face, Rexroth, Weintek, Gefran, Samkoon, Phoenix, Eaton, Delta, Pilz. Ifm, Wago, Schneider, Hitachi,

 

Thông tin người đăng

Họ tên Ngân Tuyết
Điện thoại 0931202712
Email

Tin liên quan

Tinh dầu sả chanh | Tinh dầu bạc hà  | Tinh dầu thông đỏ  | Tinh dầu oải hươngKhách sạn quận Tân Phú  | Hotel district Tan PhuRoom for rent in Binh Thanh district | Phòng cho thuê quận Bình Thạnh | Room for rent | Phòng cho thuê | Free everyday learning English |  Thiết kế videos TVC Robot cho sản phẩm giới thiêu công ty | Phòng cho thuê đường D3 Phường 25 Quận Bình Thạnh | Cho thuê nhóm FB Livestream đặt Banner quảng cáo giới thiệu công ty | Phòng cho thuê biệt thự quận 2 | Room for rent district 2 |Dịch vụ báo cáo thuế | Thành lập doanh nghiệp công ty | Mỹ phẩm Sakura tìm đại lý

Liên kết tài trợ

 

 

 

Kem Hokkaido

sài gòn trái cây

Tin Giai Tri

Chống lão hóa jeunesse

Machine Tool

Learning Study English Free

Ra Giuong

saigon fun club

tinh dau v banner

Truot Bang

Room for rent

hover board

Rao vat

Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây